Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu 03.08.2022 w Krwonach odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie otworzyli: Pani Małgorzata Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, Pani Magdalena Ciołek – prezes LGD Turkowska Unia Rozwoju oraz Pan Cezary Krasowski – wójt Gminy Brudzew. Głównym punktem zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie uchwały w tym zakresie zostały podjęte jednomyślnie. Serdecznie gratulujemy Zarządowi oraz dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz Sieci.

Aktualizacja formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2

Przekazujemy do informacji, że w związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 wprowadzających zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” :

Konkurs: PROW w obiektywie – trzecia edycja

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: [email protected].

Podpisanie umowy na "Wsparcie przygotowawcze"

01.07.2022 r. przedstawiciele Zarządu SOLGD: Prezes Krystyna Sikora oraz Sekretarz Ryszard Biel oraz przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, w asyście radnych - Zofii Szalczyk i Jarosława Maciejewskiego oraz Dyrektor Departamentu PROW Izabeli Mroczek, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW 2014-2020, której celem jest opracowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na kolejny okres programowania.

Katarzyna Bosacka w Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej

26 czerwca 2022 r. kolejna ze sław polskiej gastronomii odsłoniła swoją pamiątkową tablice w Parku im. Jana Pawła II.

Katarzyna Bosacka autorka publikacji o tematyce kulinarnej ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania. Zana z programów telewizyjnych, publikacji własnych książek oraz kanału na platformie YouTube. Szefowa działu urody i zdrowia w „Wysokich Obcasach”.

Po uroczystości odsłonięcia odbyło się szkolenie na tematy związane ze zdrowym trybem życia pt. "Jak zdrowo i tanio jeść?" przeprowadzone w restauracji Dworek w Ostrzeszowie.