Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i Procedur

W związku z aktualizacją:

- LSR

- Procedury oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

- Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli,

informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 05.04.2023 roku do godz. 15.00.

KONKURS NA NAJLEPSZY MAZUREK WIELKANOCNY

Zapraszamy do udziału w Konkursie na Najlepszy Mazurek Wielkanocny. Wypieki zgłaszane do konkursu należy wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w dniu 30.03.2023 r. w godzinach 10:00 – 12:00. Do mazurka prosimy dołączyć recepturę oraz przepis mówiący jak został wykonany. Dla zwycięzców zaplanowano nagrody w formie bonów upominkowych o wartości 500 zł, 300 zł, 200 zł oraz 2 wyróżnienia w formie niespodzianki!

Forum Przedsiębiorczości MiG Ostrzeszów

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Forum Przedsiębiorczości MiG Ostrzeszów.
Spotkanie podzielone będzie na cztery, około półgodzinne panele tematyczne wraz z przerwą kawową i czasem na zadawanie pytań oraz networking. Podczas spotkania poruszymy tematy takie jak:
- faktoring;
- zielona energia w biznesie;
- sukcesja;
- inwestycje w Strefie Ekonomicznej.

Spotkanie członków Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD"

W dniu 15.02.2023r. przedstawiciele Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" wzięli udział w spotkaniu członków Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD" w Ośrodku Kultury w Swarzędzu. Wspólnie z kierownictwem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu omówione zostały zasady współpracy w nowym okresie programowania oraz w kolejnej części spotkania omówiono sprawy bieżące.

Zapraszamy do udziału w kursie komputerowym

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zaprasza do udziału w kursie komputerowym

Udział w kursie jest całkowicie darmowy

Nie musisz się o nic martwić - komputery oraz potrzebny sprzęt będzie dostarczony przez organizatora

Terminy oraz godziny kursu zostaną dopasowane indywidualnie dla każdej grupy uczestników

Zapisy oraz wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: olgd@olgd.org.pl lub telefonicznie: 667 777 024 oraz 667 777 022

Warsztat refleksyjny 2023

W dniu 12.01.2023 r. odbył się warsztat refleksyjny w Stowarzyszeniu "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania". W warsztatach brali udział pracownicy biura, przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD oraz beneficjentów a także przedstawiciele LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2022 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.