Robocze spotkanie subregionalne Lokalnych Grup Działania

21.10.2021 r. w Czerminie odbyło się robocze spotkanie subregionalne lokalnych grup działania. Dyskutowaliśmy na temat projektu Programu FEW 2021+ i uwag do proponowanych zapisów. Omówiliśmy również założenia co do planowanej struktury obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju w nowym okresie programowania, preferowanej formy wsparcia udzielanego LGD oraz interwencji planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie.

Posiedzenie Rady SOLGD 17/2021

W dniu 12.10.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady SOLGD nr 17/2021. 

Poniżej prezentujemy wyniku zakończonego naboru dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

Zakres 10/2021 - Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego  

Zakres 11/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej