Wizyta studyjna w "Lokalnej Grupie Działania - Tygiel Doliny Bugu"

W dniach 12-14.09.2022 Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" oraz przedstawiciele naszego powiatu uczestniczyli w wizycie studyjnej, której tematem było: WDRAŻANIE WIELOFUNDUSZOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. Celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami we wdrażaniu wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju, zapoznanie się projektami zrealizowanymi dzięki wykorzystaniu różnych funduszy oraz rozmowy z samorządowcami.

Informacja o pracy biura

W dniach 12-14 września 2022 r. Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” będzie nieczynne z powodu wizyty studyjnej na obszarze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” TEMAT: WDRAŻANIE WIELOFUNDUSZOWEJ 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 


Możliwy kontakt telefoniczny 667 777 022, 667 777 024
Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu 03.08.2022 w Krwonach odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie otworzyli: Pani Małgorzata Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, Pani Magdalena Ciołek – prezes LGD Turkowska Unia Rozwoju oraz Pan Cezary Krasowski – wójt Gminy Brudzew. Głównym punktem zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie uchwały w tym zakresie zostały podjęte jednomyślnie. Serdecznie gratulujemy Zarządowi oraz dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz Sieci.