1. MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW PUBLICZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
2. MIASTO I GMINA MIKSTAT PUBLICZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
3. MIASTO I GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ PUBLICZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
4. GMINA CZAJKÓW PUBLICZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
5. GMINA DORUCHÓW PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

URSZULA KOWALIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU SOLGD

6. GMINA KRASZEWICE PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

KONRAD KUŚWIK CZŁONEK ZARZĄDU SOLGD

7. POWIAT OSTRZESZOWSKI PUBLICZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
8. GMINA KOBYLA GÓRA PUBLICZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
9. WABNIC STANISŁAW SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
10. WITEK MARIUSZ SPOŁECZNY WICEPREZES SOLGD, CZŁONEK ZWYCZAJNY
11. SIKORA KRYSTYNA SPOŁECZNY PREZES ZARZĄDU SOLGD, CZŁONEK ZWYCZAJNY
12. OGRODOWSKI BOHDAN SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
13. STEFAŃSKI WIKTOR SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
14. TEKIELI WIOLETTA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
15. RZEPECKA MIROSŁAWA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
16. BRONIECKA MAŁGORZATA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
17. JASZCZYK GRAŻYNA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
18. KOSMALA RENATA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
19. KAŹMIERCZAK KAZIMIERZ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
20. LEWEK ZENON SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
21. PLICHTA HENRYK SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
22. PUCHAŁA ANDRZEJ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
23. KAPELAŃCZYK MARIA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
24. IZABELA CICHŃ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
25. CZWORDON JÓZEF SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
26. MĄDRA ANNA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
27. UŚCINOWICZ PAWEŁ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
28. RYBCZAK KAROLINA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
29. MACIUSZCZAK TADEUSZ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
30. GŁADYSZ JACEK SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
31. BUGARYN TOMASZ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
32. OLSZEWSKI JÓZEF SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
33. NARLOCH MIROSŁAW SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
34. WILKOSZ JÓZEF SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
35. MISSALLA ANNA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
36. BOCHM KRYSTYNA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
37. LEŚNIAK MARIA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
38. ZIĘBA – NAWROCKA BEATA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
39. MĄDRA EWA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
40. PAWLAK BOLESŁAW SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
41. MISZKIEŁO WŁADYSŁAW SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
42. RYBAK ANNA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
43. ADAMSKA SYLWIA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
44. KOŁODZIEJCZAK BEATA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
45. KUBIAK EWA MARIA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
46. DREWBR YUSUF SULEYMAN GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
47. SEMBERECKI TOMASZ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
48. MAK PAWEŁ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
49. KONARSKA ANNA  SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
50. WNUK KATARZYNA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
51. AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ZIEMII OSTRZESZOWSKIEJ SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
52. STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
53. TOWARZYSTWO GMINASTYCZNE „SOKÓŁ” SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
54. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRASZEWICE SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
55. STOWARZYSZENIE WSI BOBROWNIKI SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
56. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  MIKSTAT SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
57. STOWARZYSZENIE RAZEM DLA CZAJKOWA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
58. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MĄKOSZYCE I OKOLIC “Z INICJATYWĄ” SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
59. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  DORUCHÓW SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
60. STOWARZYSZENIE AMAZONKI OSTRZESZOWSKIE SPOŁECZNY CZLONEK ZWYCZAJNY
61. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
62. P.P.H. M.A. JÓZEFIAK WYTWÓRNIA LODÓW PRIMA GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
63. AKME SP. Z O.O. GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
64. RADOSAŁW GATKOWSKI GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
65. WYPCHŁO DANUTA GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
66. ADAMUS ADAM GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
67. CICHOSZ SABINA GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
68. KRZEMIŃSKA NOWAK AGNIESZKA GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
69. BIEL RYSZARD GOSPODARCZY SEKRETARZ ZARZĄDU SOLGD, CZŁONEK ZWYCZAJNY
70. FIRMA „NOWICKI-NATURALNIE” JACEK NOWICKI GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
71. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PIOTR SZYMONIAK GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
72. KUBIAK ROMAN MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
73. ROKICKI ROBERT MIESKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
74. KĘDZIA MARIA MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
75. KWIATEK DARIUSZ MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
76. KARPIŃSKA MAGDALENA MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
77. BOGDAN MAŁECKI MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
78. STAWSKA ELŻBIETA MIESZKAŃCÓ1) CZŁONEK ZWYCZAJNY
79. MAZUR RYSZARD MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
80. GALBIERCZYK PAWEŁ MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
81. PRZYBYŁEK DANYTA MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
82. RZEPECKA BEATA MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
83. PILARSKA  ANNA SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY
84. ZDZISŁAW POPRAWA GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
85. TOMASZ MACIEJEWSKI GOSPODARCZY CZŁONEK ZWYCZAJNY
86. MARIA MAJ MIESZKAŃCÓW CZŁONEK ZWYCZAJNY
87. PATRYK JĘDROWIAK SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

88. SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI SPOŁECZNY CZŁONEK ZWYCZAJNY