DZIEDZICTWO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKIW ramach projektu wykonano następujące zadania:

 • Wydanie 4000 sztuk folderu pn. "Dziedzictwo Południowej Wielkopolski"
  dotyczącego dziedzictwa kulinarnego i agroturystyki wraz z mapami 3000
  (z tłumaczeniem na język angielski i język niemiecki).                                                                                                                                                                                                                            
 • Zakupiono gadżety promujace region i projekt 
   
 • Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w świetlicach wyremontowanych z PROW 2007 - 2013r.
   
 • Wyjazdy w charakterze wystawcy na Festiwale dotyczące dziedzictwa kulinarnego:
  - wyjazd i organizacja stoiska Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania na Festiwalu Produktu Lokalnego
   we Wrotach Wielkopolski (stoisko z KGW,rękodzielnikamiagroturystami)                                                                                                                                          

  - wyjazd i organizacja stoiska Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski na Ogólnopolskim
    Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie (stoisko z KGW, rękodzielnikami i agroturystami)                                                                                                                                                                                                
  - wyjazd stowarzyszeń OLGD i Wrota Wielkopolski na Festiwal Produktu Lokalnego w Czechach wspólna
    organizacja stoiska "Dziedzictwo Południowej Wielkopolski",  

          - wyjazd stowarzyszeń OLGD i Wrota Wielkopolski na Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu
            wspólna organizacja stoiska "Dziedzictwo Południowej Wielkopolski". 

 • Przeprowadzono konkurs fotograficzny

Celem projektu jest promocja obszaru partnerskich LGD, ich walorów kulinarnych, zwiększenie zainteresowania
produktem lokalnym i dziedzictwem kulinarnym na terenie powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego, partnerska realizacja projektu współpracy.