LP.

NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA CZŁONKA

REPREZENTOWANY SEKTOR

FUNKCJA W STRUKTURZE SOLGD

1.

MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

2.

MIASTO I GMINA MIKSTAT

PUBLICZNY

 CZŁONEK ZWYCZAJNY

3.

MIASTO I GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ

PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

4.

GMINA CZAJKÓW

PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

5.

GMINA DORUCHÓW

PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

6.

GMINA KRASZEWICE

PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

7.

POWIAT OSTRZESZOWSKI

PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

8.

GMINA KOBYLA GÓRA

PUBLICZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

9.

WABNIC STANISŁAW

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

10.

WITEK MARIUSZ

SPOŁECZNY

WICEPREZES SOLGD, CZŁONEK ZWYCZAJNY

11.

SIKORA KRYSTYNA

SPOŁECZNY

PREZES

ZARZĄDU SOLGD, CZŁONEK ZWYCZAJNY

12.

BIEL RYSZARD

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZARZĄDU SOLGD, CZŁONEK ZWYCZAJNY

13.

OGRODOWSKI BOHDAN

SPOŁECZNY

SEKRETARZZARZĄDU SOLGD, CZŁONEK ZWYCZAJNY

14.

STEFAŃSKI WIKTOR

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

15.

TEKIELI WIOLETTA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

16.

RZEPECKA MIROSŁAWA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

17.

GALBIERCZYK PAWEŁ

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

18.

BRONIECKA MAŁGORZATA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

19.

JASZCZYK GRAŻYNA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

20.

MAZUR RYSZARD

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

21.

KARPIŃSKA MAGDALENA

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

22.

 

KOSMALA RENATA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

23.

KAŹMIERCZAK KAZIMIERZ

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

24.

LEWEK ZENON

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

25.

PLICHTA HENRYK

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

26.

PUCHAŁA ANDRZEJ

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

27.

KAPELAŃCZYK MARIA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

28.

MIŚ KAZIMIERZ

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

29.

CZWORDON JÓZEF

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

30.

MĄDRA ANNA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

31.

KWIATEK DARIUSZ

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

32.

UŚCINOWICZ PAWEŁ

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

33.

RYBCZAK KAROLINA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

34.

MACIUSZCZAK TADEUSZ

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

35.

PRZYGODA JERZY

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

36.

GŁADYSZ JACEK

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

37.

BUGARYN TOMASZ

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

38.

OLSZEWSKI JÓZEF

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

39.

NARLOCH MIROSŁAW

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

40.

TOMASZ SEMBERECKI

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

41.

WILKOSZ JÓZEF

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

42.

MISSALLA ANNA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

43.

BOCHM KRYSTYNA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

44.

LEŚNIAK MARIA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

45.

ZIĘBA BEATA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

46.

MĄDRA EWA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

47.

STAWSKA ELŻBIETA

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

48.

PAWLAK BOLESŁAW

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

49.

MISZKIEŁO WŁADYSŁAW

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

50.

RYBAK ANNA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

51.

ADAMSKA SYLWIA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

52.

KOŁODZIEJCZAK BEATA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

53.

KUBIAK EWA MARIA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

54.

BOGDAN MAŁECKI

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

55.

PAWEŁ MAK

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

56.

JANICKA MARIOLA

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

57.

KATARZYNA WNUK

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

58.

AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ZIEMII OSTRZESZOWSKIEJ

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

59.

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

60.

TOWARZYSTWO GMINASTYCZNE „SOKÓŁ”

 

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

61.

STOWARZYSZENIE „AMAZONKI OSTRZESZOWSKIE”

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

62.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOBROWNIKI

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

63.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MĄKOSZYCE I OKOLIC „Z INICJATYWĄ”

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

64.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRSZEWICE

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

65.

STOWARZYSZENIE RAZEM DLA CZAJKOWA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

66.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DORUCHOWIE

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

67.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIKSTACIE

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

68.

ANNA KONRASKA

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

69.

ANNA PILARCZYK

SPOŁECZNY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

70.

DANUTA PRZYBYŁEK

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

71.

BEATA RZEPECKA

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

72.

ROMAN KUBIAK

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

73.

ROBERT ROKICKI

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

74.

MARIA KĘDZIA

MIESZKAŃCÓW

CZŁONEK ZWYCZAJNY

75.

ADAM ADAMUS BAR-GASTRONOMIA

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

76.

SABINA CICHOSZ-ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH W KUŹNICY GRABOWSKIEJ

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

77.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA-NOWAK

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

78.

FIRMA „NOWICKI NATURALNIE” JACEK NOWICKI

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

79.

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA PIOTR SZYMONIAK

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

80.

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

81.

P.P.H. M.A. JÓZEFIAK WYTWÓRNIA LODÓW PRIMA

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

82.

AKME SP. Z O.O.

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY

83.

WYPCHŁO DANUTA

GOSPODARCZY

CZŁONEK ZWYCZAJNY