Aktualne nabory wniosków

Strategia Wielkopolska 2030

W dniu 18.09.2019 w Kaliszu odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego do 2030. W pierwszym bloku wystąpił dr. hab. Wojciech Dziemianowicz, który przedstawił wnioski z przeprowadzonych badań na temat ewaluacji Strategii województwa Wielkopolskiego.

Szkolenie z zakresu projektów grantowych

W dniu 13.09.2019 roku w sali nr 17 UMiG Ostrzeszów odbyło się szkolenie dla grantobiorców. Szkolenie dotyczyło naboru wniosków w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmocnienia kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych oraz promowania obszaru LSR. Podczas szkolenia omówiono zasady wnioskowania, formularz wniosku, załączniki oraz wskazano na najczęściej popełniane błędy. 

Szkolenie w zakresie projektów grantowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach ogłoszonych naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych. 

Szkolenie odbędzie się 13.09.2019 r. o godzinie 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.