Funkcjonowanie biura LGD

Informujemy, że dla zachowania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej dodatkowy dyżur pełni Prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Sikora. Dyżur pełniony jest w pokoju nr 21 w godzinach od 7.00-15.00. od 20.03.2020 do 25.03.2020. Wszystkich interesantów prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Stowarzyszenia do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tel.

Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe LGD

W dniu 17.02.2020 roku przedstawicielki Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" brały udział w spotkaniu konsultacyjno - szkoleniowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw z wiązanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność m.in. zostały poruszone kwestie związane z przygotowaniem wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2, zasady ubiegania się o zwiększenie limitu środków na wdrażanie LSR, a także zagadnienia dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. 

 

Warsztat refleksyjny 2020

W dniu 14.02.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbył się warsztat refleksyjny. W warsztatach brali udział pracownicy biura oraz przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD, Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz członków stowarzyszenia, a także przedstawiciel LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2019 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych nr 5/3/2017 oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.