II Forum Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Forum Przedsiębiorczości MiG Ostrzeszów.
Spotkanie podzielone będzie na trzy, około godzinne panele wykładowe.
Przewidziana jest także przerwa kawowa oraz lunch dla uczestników.

Podczas spotkania poruszymy tematy takie jak:
  • Formy wsparcia dla firm w agendzie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Zwolnienie z podatku CIT w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz 

Zawiadomienie o śmierci Prof. dr hab. Stanisława Wężyka

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 05.01.2024 zmarł Prof. dr hab. Stanisław Wężyk, związany z Ostrzeszowem. Przewodniczący Kapituły oceniającej pasztety i potrawy z gęsi podczas Ogólnopolskich Festiwali Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie. W 2018 roku odsłonił swoją tablicę w Jedynej w Polsce Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej.

Szkolenie dla pracowników biura

W dniu 20.12.2023 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie dot. realizacji zobowiązań wynikających z umowy ramowej w nowym okresie programowania. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy biura Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Na spotkaniu podsumowano stan wdrażania PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim.