Szkolenie w zakresie projektów grantowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach ogłoszonych naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych. 

Szkolenie odbędzie się 13.09.2019 r. o godzinie 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

13/2019/G

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 

12/2019/G

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 

11/2019/G

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 

10/2019/G

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 

Regaty już za nami!

W sobotę 7.09.2019 roku na przystani w Kobylej Górze odbyły się Regaty o Puchar Prezesa OLGD i pieczoną gęś, będące imprezą towarzyszącą XIV Ogólnopolskiemu Festiwalowi Pasztetników i Potraw z Gęsi. Prezentujemy fotorelację i serdecznie dziękujemy Jacht Klubowi "ORION" za fantastyczną współpracę. 

Wyniki regat dostępne w biurze OLGD