Podpisanie umów na projekt współpracy oraz aneksu do Umowy Ramowej.

W dniu 28.06.2019 w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” zostały podpisane umowy na projekt współpracy pt.: „Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców”. Projekt będzie realizowany przez 3 lokalne grupy działania” Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. Podpisy składali przedstawiciele Zarządów w/w lokalnych grup działania oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski.

 

GRA FESTIWALOWA

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V-VIII do udziału w GRZE FESTIWALOWEJ podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi tj. 30 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00.

Gra polegać będzie na wypełnieniu planszy gry naklejkami, które będą do zdobycia na wybranych stoiskach festiwalu za poprawnie wykonane zadanie. Dla pierwszych 20 uczestników, którzy zdobędą wszystkie naklejki przewidziane są upominki.