Wyjazd studyjny Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniach 25-27.09.2019 roku odbył się wyjazd przedstawicieli Wielkopolskiej Sieci LGD na teren lokalnych grup działania znajdujących się na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Międzyterytorialna współpraca LGD jako źródło wiedzy i doświadczenia”. Operacja współfinansowana ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strategia Wielkopolska 2030

W dniu 18.09.2019 w Kaliszu odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego do 2030. W pierwszym bloku wystąpił dr. hab. Wojciech Dziemianowicz, który przedstawił wnioski z przeprowadzonych badań na temat ewaluacji Strategii województwa Wielkopolskiego.

Szkolenie z zakresu projektów grantowych

W dniu 13.09.2019 roku w sali nr 17 UMiG Ostrzeszów odbyło się szkolenie dla grantobiorców. Szkolenie dotyczyło naboru wniosków w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmocnienia kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych oraz promowania obszaru LSR. Podczas szkolenia omówiono zasady wnioskowania, formularz wniosku, załączniki oraz wskazano na najczęściej popełniane błędy.