KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KUKIEŁKĘ GĘSI

Konkurs odbędzie się 30.06.2019 r. o godzinie 13.30, podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Przedszkole – najładniejsza reprezentacja przedszkola. 
Ocenie podlegać będzie cała grupa 
reprezentująca dane przedszkole 
oraz przygotowana przez przedszkole kukiełka gęsi.  
2. Indywidualna – najładniejsza kukiełka 
przedstawiająca gęś, 
ocenie podlegać będzie kukiełka
 (np. na patyku) wykonana przez dziecko.

Formularz zgłoszeniowy na stoisko

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich stoisk z produktami regionalnymi na Kiermasz produktów lokalnych i rękodzieła, który odbędzie się 30 czerwca 2019 r., podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie. Udział w tak popularnym festiwalu daje Państwu szansę na promocję i wsparcie pozytywnego wizerunku swojej działalności. Mają Państwo niepowtarzalną możliwość promocji swoich produktów, usług i wyrobów. W związku z tym zachęcamy do zgłoszenia swojego stoiska poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wesołych Świąt

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja".

życzy Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" 

Konkurs na najładniejszą kukiełkę

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” zaprasza przedszkola oraz wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie na najładniejszą kukiełkę gęsi, który odbędzie się 30 czerwca 2019 r. podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi, w godzinach 13:30 – 14:00.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Przedszkole – najładniejsza reprezentacja przedszkola. Ocenie podlegać będzie cała grupa reprezentująca dane przedszkole oraz przygotowana przez przedszkole kukiełka gęsi. 

Nabór na stanowisko PRACOWNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU BIURA OLGD

Zarząd Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU BIURA OLGD

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Stowarzyszenia ul. Przemysłowa 27 pok. 20 codziennie w godz. 7.00 - 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU BIURA OLGD” w terminie do dnia 16.04.2019 roku.Data publikacji: 9.04.2019