Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomocy de minimis

Informujemy, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  załącznik nr 10 czyli Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich podmiotów.

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia – możesz go sprawdzić już od dziś
 Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
 Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
 Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

7/2019

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 

Szkolenie OLGD

W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się szkolenie dla organu decyzyjnego i pracowników biura OLGD.

Podczas szkolenia przedstawiono nowych członków Rady, zmiany wprowadzone przez wytyczne oraz nowe zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Listy operacji w ramach naboru nr 10/2019/G, 11/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G

W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się Posiedzenie Rady SOLGD, która oceniła złożone wnioski w ramach następujących zakresów:

Zakres nr 10/2019/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - szkolenia