Szkolenie

W dniu 15 kwietnia 2024 r. w Poznaniu przedstawiciele Stowarzyszenia OLGD wraz przedstawicielami pozostałych wielkopolskich Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szkolenie dotyczyło programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z działania 8.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).

Informacja o pracy biura

W dniu 20.03.2024 r. biuro Stowarzyszenia OLGD czynne do godziny 7:30 z powodu organizacji konkursu na najlepszą babkę wielkanocną. W przypadku potrzeby podbicia dokumentów za zgodność z oryginałem jesteśmy dostępni w Ostrzeszowskim Centrum Kultury.

Możliwy kontakt telefoniczny 667 777 022.

Za utrudnienia przepraszamy

Konsultacje społeczne w zakresie lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznej lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w terminie od 14.03.2024 do 21.03.2024. Uwagi bądź propozycje zmian należy złożyć mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza.

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej.

 

FORUM WODNE w ramach inicjatywy AWS

W dniu 06.03.2024 r. odbyło się FORUM WODNE w ramach inicjatywy AWS (Alliance for Water Stewardship). Forum odbyło się w Rojowie na terenie firmy, która w swoich działaniach kładzie duży nacisk na tematy związane z ochroną wody. W spotkaniu oprócz reprezentanta Stowarzyszenia OLGD, brali udział także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, Wód Polskich, Wodociągów Ostrzeszowskich oraz Spółki Wodnej Strzegowa, a także Pollena Ostrzeszów oraz Drop S.A.