Spotkanie noworoczne KGW

W dniu 10 stycznia 2020 roku w siedzibie SOLGD odbyło się noworoczne spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ostrzeszów z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Celem spotkania było podsumowanie współpracy minionych dwunastu miesięcy, a ponadto podczas zebrania nie zabrakło rozmów na temat tegorocznego XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.

Spotkanie przebiegło przy kawie i słodkim poczęstunku w miłej i sympatycznej atmosferze.

Szkolenie LGD w zakresie przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 18.12.2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawie odbyło się szkolenie Lokalnych Grup Działania na temat przeprowadzenia ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Podczas szkolenia omówiono między innymi istotę procesu ewaluacji, ewaluację ex-post LGD i LSR w kontekście oczekiwań MRiRW, a także przeprowadzono zajęcia praktyczne.

Publikacja o krajowych i regionalnych sieciach

Miło nam poinformować, że projekt realizowany w ramach naszego projektu grantowego pt.: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO CWINT Z OBROTOWĄ KOPUŁĄ W PARZYNOWIE (budżet 25 000,00 zł) przez Stowarzyszenie „Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II” (CWINT) znalazł się jako jeden z trzech projektów z Polski w  Publikacji o krajowych i regionalnych sieciach - członkach europejskiej sieci LGD - ELARD i ciekawych przykładach projektów z każdego kraju.

Link do prezentacji:

Spotkanie organizacyjne - Projekt METEO

W dniu 05.12.2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu współpracy: „Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców”  - METEO. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele gmin oraz szkół z Powiatu Ostrzeszowskiego uczestniczący w projekcie. Głównym tematem spotkania, było przedstawienie specyfiki oraz wytycznych dotyczących montażu urządzeń zakupionych  w ramach projektu.

Spotkanie Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu  04.12.2019 r. w Tarnowie Pałuckim (obszar działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny”), odbyło się spotkanie Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie poprowadziła Prezes Sieci Pani Małgorzata Blok.  W programie spotkania zawrato między innymi:

- Sprawozdanie z realizacji projektu KSOW.

- Sprawozdanie z konferencji „Leader dziś i jutro”.

- Sprawozdanie z wizyty w MRiRW dnia 18.11.2019 r.

- Projekty współpracy

- Dyskusję na temat: nowego konkursu KSOW,