Funkcjonowanie biura LGD

Informujemy, że biuro Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" od dnia 27.04.2020 roku zakończyło tryb pracy zdalnej  oraz jest otwarte w godzinach 7.00-15.00. Wszystkich interesantów prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Stowarzyszenia do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tel. 667 777 022, 667 777 024, [email protected] 

Funkcjonowanie biura LGD

Informujemy, że dla zachowania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej dodatkowy dyżur pełni Prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Sikora. Dyżur pełniony jest w pokoju nr 21 w godzinach od 7.00-15.00. od 20.03.2020 do 25.03.2020. Wszystkich interesantów prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Stowarzyszenia do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tel.