Warsztat refleksyjny 2021

W dniu 08.02.2021 r. odbył się warsztat refleksyjny w trybie zdalnym. W warsztatach brali udział pracownicy biura, przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD oraz beneficjentów a także przedstawiciel LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2020 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych nr 5/3/2017 oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.  

Wesołych Świąt!

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2021 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.