Informacja o pracy biura

W dniach 12-14 września 2022 r. Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” będzie nieczynne z powodu wizyty studyjnej na obszarze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” TEMAT: WDRAŻANIE WIELOFUNDUSZOWEJ 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 


Możliwy kontakt telefoniczny 667 777 022, 667 777 024
Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu 03.08.2022 w Krwonach odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie otworzyli: Pani Małgorzata Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, Pani Magdalena Ciołek – prezes LGD Turkowska Unia Rozwoju oraz Pan Cezary Krasowski – wójt Gminy Brudzew. Głównym punktem zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie uchwały w tym zakresie zostały podjęte jednomyślnie. Serdecznie gratulujemy Zarządowi oraz dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz Sieci.

Aktualizacja formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2

Przekazujemy do informacji, że w związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 wprowadzających zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” :

Konkurs: PROW w obiektywie – trzecia edycja

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.