Oddawaj krew i zyskaj w PIT

• Krew i jej składniki (osocze, płytki krwi) to lek, którego nie da się zastąpić sztucznymi preparatami.
• Jej oddawanie to bezcenna pomoc dla wielu chorych (w tym również dla zmagających się z COVID-19), często ratująca im życie.
• Darowiznę na cele krwiodawstwa można m.in. odliczyć od dochodu w PIT. W tym roku z ulgi tej skorzystało prawie 19 tys. Wielkopolan.

9/2020

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Listy operacji w ramach naborów: 8/2020/J, 14/2020/G, 15/2020/G, 16/2020/G, 17/2020/G oraz 18/2020/G

W dniu dzisiejszym tj. 25.09.2020 r. zostało zakończone Zdalne Posiedzenie Rady SOLGD. 

Poniżej prezentujemy wyniku zakończonego naboru grantowego oraz dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Zakres 8/2020/J - Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zakres 14/2020/G - szkolenia