Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej,

które odbędzie się 08.02.2022 r. r. o godzinie 13.00 on-line.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.:

- zakres operacji,

- kryteria wyboru operacji,

- procedura,

- formularz wniosku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o skierowanie się do nas mailowo na adres: [email protected] w celu uzyskania linku do szkolenia.

 

13/2022

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

12/2022

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Informacja nt. zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR

W związku z faktem, iż naszymi beneficjentami w grantach są organizacje pozarządowe, chcieliśmy wszystkim przypomnieć , że podmioty wpisane do KRS do dnia 31 października 2021 r. włącznie – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art.