Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją LSR - zakres zmian: przesunięcie kwoty z "Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej" w wysokości 147 024,69 euro na działanie "Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego"

informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 24.04.2023 roku do godz. 15.00.

Forum młodych PROLOG

04.04.2023 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie mieliśmy okazję uczestnictwa w pierwszej edycji forum młodych PROLOG

Dyrektor SOLGD była jedną z prelegentek w panelu I Pracuj z pasją - realizuj swoje marzenia

Dla młodzieży w wieku do 25 roku życia zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne jako element opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

Dziękujemy za zaproszenie!

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZY MAZUREK WIELKANOCNY

W dniu 30.03.2023 r. odbył się konkurs na najlepszy MZAUREK WIELKANOCNY. Do konkursu zgłoszonych zostało 18 mazurków.

Kapituła oceniająca w składzie: Paweł Powroźnik, Maria Maj, Kazimiera Rzekiecka oraz Mirosława Rzepecka wyłonili najsmaczniejsze mazurki. Poniżej prezentujemy zwycięzców:

1 miejsce – Agata Królikowska (Mazurek pistacjowy z marakują i chrupiącym wnętrzem, nr 23)

2 miejsce – Angelika Życińska (Mazurek z pastą orzechową, wiśniami i białą czekoladą, nr 8)

3 miejsce – Julia Jakóbczak (Mazurek tradycyjny, nr 25)

Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą do 25 roku życia

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” informuje młodzież do 25 r.ż. objętych naszym obszarem działania (cały powiat Ostrzeszowski), o organizowanym spotkaniu konsultacyjnym. Spotkanie odbędzie się 04.04.2023 r. o godzinie 11:30 przy ul. Zamkowej 12 - budynek Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i Procedur

W związku z aktualizacją:

- LSR

- Procedury oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

- Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli,

informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 05.04.2023 roku do godz. 15.00.

KONKURS NA NAJLEPSZY MAZUREK WIELKANOCNY

Zapraszamy do udziału w Konkursie na Najlepszy Mazurek Wielkanocny. Wypieki zgłaszane do konkursu należy wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w dniu 30.03.2023 r. w godzinach 10:00 – 12:00. Do mazurka prosimy dołączyć recepturę oraz przepis mówiący jak został wykonany. Dla zwycięzców zaplanowano nagrody w formie bonów upominkowych o wartości 500 zł, 300 zł, 200 zł oraz 2 wyróżnienia w formie niespodzianki!

Forum Przedsiębiorczości MiG Ostrzeszów

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Forum Przedsiębiorczości MiG Ostrzeszów.
Spotkanie podzielone będzie na cztery, około półgodzinne panele tematyczne wraz z przerwą kawową i czasem na zadawanie pytań oraz networking. Podczas spotkania poruszymy tematy takie jak:
- faktoring;
- zielona energia w biznesie;
- sukcesja;
- inwestycje w Strefie Ekonomicznej.

Spotkanie członków Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD"

W dniu 15.02.2023r. przedstawiciele Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" wzięli udział w spotkaniu członków Związku Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD" w Ośrodku Kultury w Swarzędzu. Wspólnie z kierownictwem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu omówione zostały zasady współpracy w nowym okresie programowania oraz w kolejnej części spotkania omówiono sprawy bieżące.