Subregionalne spotkanie LGD

3 marca 2022 r. reprezentanci lokalnych grup działania z terenu południowej wielkopolski spotkali się na subregionalnym spotkaniu roboczym, mającym na celu analizę zapisów projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) w obszarach dedykowanych LGD.

Przedmiotem dyskusji były cele programu, zakresy interwencji w ramach funduszy oraz wskaźniki w kontekście proponowanych kwot, przewidzianych do realizacji w ramach priorytetów 2.1.8 i 2.1.9 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność [RLKS] możliwych do wsparcia z funduszy EFRR i EFS+ 

KONFERENCJA PRASOWA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

09 lutego 2022 r. o godzinie 11:30 w Restauracji Zacisze, odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego. Panu Marszałkowi towarzyszyła również Prezes Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania", Krystyna Sikora wraz z Panem Mariuszem Witkiem V-ce Prezesem SOLGD, Panem Bohdanem Ogrodowskim Sekretarzem SOLGD oraz Panem Ryszardem Bielem Członkiem Zarządu SOLGD. Jako przedstawiciel Powiatu Ostrzeszowskiego obecny był Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki.