W dniu 17 maja 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Podczas WZC przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2023 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym nie wniesiono uwag do pracy Zarządu. Członkowie WZC udzielili Zarządowi SOLGD absolutorium za 2023 rok.

Walne Zebranie Członków połączono z obchodami 18-lecia działalności Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”