W dniu 06.03.2024 r. odbyło się FORUM WODNE w ramach inicjatywy AWS (Alliance for Water Stewardship). Forum odbyło się w Rojowie na terenie firmy, która w swoich działaniach kładzie duży nacisk na tematy związane z ochroną wody. W spotkaniu oprócz reprezentanta Stowarzyszenia OLGD, brali udział także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, Wód Polskich, Wodociągów Ostrzeszowskich oraz Spółki Wodnej Strzegowa, a także Pollena Ostrzeszów oraz Drop S.A. Spotkanie poprowadziła Pani Zuzanna Janiszewska, która przedstawiła prezentacje oraz przeprowadziła dyskusję na temat wspólnych wyzwań związanych z wodą. W ramach podsumowania forum określono następujące zagadnienia:

1. Woda to dobro wspólne, które jest mocno zagrożone, ponieważ zasoby wodne się kurczą.

2. Rozwiązania dla ponownego użycia wody (np. wody szarej) w instalacjach przydomowych są bardzo drogie i nieopłacalne względem ceny wody wodociągowej. Z tego względu musimy skupić się na akcjach popularyzujących ponowne użycie wody deszczowej, szczególnie do użytku w ogrodach, tak aby nie marnować wody pitnej.

3. W naszej gminie występują problemy z ciśnieniem wody w kranach (najczęściej w okresie letnim) w obszarach położonych na wyniesieniach terenu lub w mieszkaniach na ostatnich piętrach w blokach.

4. Mamy duży problem z retencją wodną, dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie dodatkowych zbiorników retencyjnych (np. na łąkach hęćkowskich i w Szklarce Myślniewskiej).

5. Więksi użytkownicy wody w zlewni, którzy wykorzystują wodę w celach biznesowych, zmuszeni są instalować dodatkowe filtry na instalacji, żeby obniżyć poziom zanieczyszczeń wody wodociągowej wchodzącej w układ.

6. Dezinformacja konsumenta dotycząca biodegradowalności np. mokrych chusteczek przyczynia się do częstych zatorów w instalacji wodno-ściekowej, wymagających interwencji.

7. Jeden z planowanych wariantów drogi krajowej S11, prowadzi przez tereny przepływu rzeki Złotnicy i stanowi zagrożenie dla jakości jej wód i terenów przyległych (park krajobrazowy i obszar Natura 2000).

Omówiono także szczegóły realizacji projektu „Kampania edukacyjna z okazji Światowego Dnia Wody”.