przypominamy o trwającym naborze wniosków „Miejsce Ciekawe” w ramach Sieci Najciekawszych Wsi.

Organizatorem naboru jest Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (www.psorw.pl)

Udział jest bezpłatny.

Adresatami ogłoszonego naboru są właściciele lub zarządcy miejsc uprawnieni do:

- udostępnienia miejsca,

- utrzymywania stanu spełniającego kryteria Miejsca Ciekawego,

- oznaczenia miejsca na głównej tablicy informacyjnej (wymagane) znakiem „Miejsce Ciekawe”, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

Warunkiem  udziału w naborze  jest  przesłanie  Formularza zgłoszeniowego Miejsca Ciekawego w ramach Sieci Najciekawszych Wsi  (w wersji edytowalnej oraz podpisanej przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione), drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@psorw.pl

z dopiskiem: Nabór wniosków 2023 - „Miejsce Ciekawe”.

 

Termin składania formularzy: do 31 października 2023 r.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

www.psorw.pl

www.najciekawszenawsi.pl

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Sekretariat Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

e-mail: sekretariat@psorw.pl

Maria Tyszer - tel. (74) 832-56-81

Monika Buk - tel. (77) 707-68-14