Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców, gdyż chcielibyśmy, aby realizowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się mieszkańcy naszego obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej ankiety. Zebrane opinie posłużą do wyznaczenia kierunku rozwoju Państwa najbliższej okolicy na kolejne lata, dlatego szczególnie zależy nam na przemyślanych odpowiedziach. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Link:

 https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c89366e3&&b=ca0916b23&&c=c8410d71

 

 

 Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.12.2022 r.

 

.