08.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone konkursowi na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Wielkopolskim. Podczas spotkania omówione zostało m.in. założenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie interwencji LEADER, a także opublikowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt dokumentacji konkursowej.