W dniu 21.11.2022 roku w Stowarzyszeniu "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się spotkanie przedstawicieli rady, zarządu, beneficjentów oraz pracowników biura, które prowadził Pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Podczas przeprowadzonego zogniskowanego wywiadu grupowego rozmawiano o kwestiach związanych z ewaluacją, przede wszystkim o budowaniu kapitału społecznego, współpracy między gminami, o aktywizacji i animacji społecznej czy o wspieraniu turystyki.