01.07.2022 r. przedstawiciele Zarządu SOLGD: Prezes Krystyna Sikora oraz Sekretarz Ryszard Biel oraz przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, w asyście radnych - Zofii Szalczyk i Jarosława Maciejewskiego oraz Dyrektor Departamentu PROW Izabeli Mroczek, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW 2014-2020, której celem jest opracowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na kolejny okres programowania.