W związku z aktualizacją Procedury oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD oraz Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo ([email protected]) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 17.12.2021 roku do godz. 15.00.

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej.