W związku z aktualizacją Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo ([email protected]) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 03.12.2021 roku do godz. 15.00.

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej.