Stowarzyszenie „Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II” w Parzynowie zaprasza na warsztaty z astrofotografii: KOSMOS W ZASIĘGU RĘKI


Warsztaty obejmują 4 dwudniowe sesje szkoleniowo - warsztatowe oraz 2 jednodniowe konsultacje z wykorzystaniem systemów wideokonferencyjnych CWINT. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla grupy ok. 12 osób i ma charakter ogólnodostępny z pierwszeństwem udziału osób z grupy defaworyzowanej.
W wyniku realizacji warsztatów uczestnicy nabędą specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w astrofotografii odległych o dziesiątki tysięcy lat świetlnych obiektów mgławicowych, gromad gwiazd i odległych o miliony lat galaktyk z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu astrofotograficznego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Obserwatorium Astronomicznego CWINT w Parzynowie przez jednego z najlepszych specjalistów w tym zakresie w kraju i zostanie zakończone wydaniem stosownych certyfikatów.

Termin realizacji sierpień – wrzesień 2020r.
Szczegóły i zgłoszenia: CWINT, [email protected], tel. 601-97-70-54

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad i obostrzeń wynikających ze stosownych przepisów dotyczących pandemii koronawirusa Sars Cov-2.