Europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, dzięki której REDR zamierza zastanowić się, przyjąć stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

 

Ankieta jest dostępna na stronie Internetowej:

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html