Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznej lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w terminie od 14.03.2024 do 21.03.2024. Uwagi bądź propozycje zmian należy złożyć mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza.

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej.