W dniu 12.01.2023 r. odbył się warsztat refleksyjny w Stowarzyszeniu "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania". W warsztatach brali udział pracownicy biura, przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD oraz beneficjentów a także przedstawiciele LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2022 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.