W dniu 14.07.2022 roku w Siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się spotkanie mające na celu podziękowanie za współpracę członkom rezygnującym z pełnienia swoich funkcji w stowarzyszeniu. Na tą okazję przedstawiciele Zarządu SOLGD Prezes Krystyna Sikora, Wiceprezes Mariusz Witek oraz Członek Zarządu Urszula Kowalińska podziękowali obecnemu na spotkaniu Panu Bohdanowi Ogrodowskiemu - jednemu z członków założycieli, z inicjatywy których powołane zostało stowarzyszenie, pełniącego wieloletnią funkcję Sekretarza Zarządu SOLGD oraz Panu Bogdanowi Małeckiemu - pełniącego wieloletnią funkcję Członka Komisji Rewizyjnej SOLGD.

Podziękowania złożono również członkom, którzy nie mogli być obecni w dniu spotkania - Pani Marioli Jastrzębskiej oraz Panu Karolowi Pawlikowi, którzy byli Członkami Rady SOLGD.

Jeszcze raz pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za wieloletnią współpracę, wsparcie oraz zaangażowanie w działania podejmowane przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania".