W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Podczas WZC przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2021 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym nie wniesiono uwag do pracy Zarządu. Członkowie WZC udzielili  Zarządowi SOLGD absolutorium za 2021 rok.

Po przeprowadzeniu części wyborczej Walnego Zebrania Członków:

do Zarządu Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" wybrani zostali:

- Krystyna Sikora

- Mariusz Witek

- Ryszard Biel

- Urszula Kowalińska

- Konrad Kuświk

do Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" wybrani zostali:

- Kazimierz Kaźmierczak

- Ryszard Mazur

- Maria Maj