25 czerwca 2022 roku Prezes Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" Krystyna Sikora otrzymała Statuetkę im. Pawła Seydaka dla osób zasłużonych dla Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Władze Ostrzeszowa postanowiły przypomnieć i jednocześnie uczcić postać międzywojennego burmistrza miasta, społecznika i propagatora pracy organicznej – Pawła Seydaka. Głosami radnych Rady Miejskiej ustanowiona została pamiątkowa statuetka jego imienia, która ma trafiać do osób fizycznych i prawnych, organizacji i innych podmiotów znacząco wpływających na rozwój lub promocję ziemi ostrzeszowskiej.

Ogromne gratulacje dla Pani Krystyny Sikory!