Instytut Finansów i Zarządzania zaprasza na III edycję szkolenia  organizowanego na temat tworzenia i funkcjonowania Klubów Seniora.

Rekomendowany jest udział kadry kierowniczej i pracowników zajmujących się współpracą z organizacjami  pozarządowymi oraz  seniorami oraz przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, które mają zamiar podjęcie tego typu działalności w 2021 roku.

 

 Szkolenie zatytułowane:

 

„KLUBY SENIORA– tworzenie, finansowanie  i zarządzanie”

 

organizowane metodą zdalną w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2021 roku  zgodnie z warunkami i programem - podanymi w załączniku.

 

W przypadku zgłoszenia i opłacenia szkolenia do 15 stycznia obowiązuje obniżona  opłata promocyjna ( szczegóły w załączonych warunkach).

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie zgłoszenia.