Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Prezentujemy listę operacji wybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 1 480 000,00

Wsparcie doradcze

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na działanie: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w dniach 20.05.2010 roku do 15.06.2010 roku organizowane jest wsparcie doradcze dla osób zainteresowanych składaniem wniosków.

Szkolenie promujące produkt lokalny i regionalny

W pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Zamkowej 12 w Ostrzeszowie zebrali się przedstawiciele zaproszonych Kół Gospodyń Wiejskich, agroturystów i restauratorów. Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia historii Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi prezentowanej przez Panią Iwonę Wiorek i Panią Mirosławę Rzepecką. Część wykładową szkolenia poprowadziła Pani Hanna Szymanderska - autorka kilkudziesięciu książek o tematyce kulinarnej.

Nowe formularze wniosków o płatność

Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe formularze wniosków o płatność.
Zmianie ulegają formularze wniosków o płatność dla następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
2.Odnowa i rozwój wsi,