Wsparcie doradcze

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na działanie: "Odnowa i rozwój wsi" zorganizowane zostało wsparcie doradcze.

Wsparcie doradcze udzielane jest w siedzibie Stowarzyszenia OLGD ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.
 

Kobyla Góra pełnoprawnym członkiem SOLGD - podpisanie aneksu do umowy ramowej w UMWW w Poznaniu.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy ramowej podpisała Pani Emilia Dunal - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, natomiast Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowała Pani Iwona Wiorek - Prezes Zarządu, Pan Mariusz Witek - W-ce Prezes Zarządu.

II edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich: Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wybierze wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książki w Wydawnictwie Naukowym Scholar będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.