W dniu 05.12.2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu współpracy: „Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców”  - METEO. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele gmin oraz szkół z Powiatu Ostrzeszowskiego uczestniczący w projekcie. Głównym tematem spotkania, było przedstawienie specyfiki oraz wytycznych dotyczących montażu urządzeń zakupionych  w ramach projektu. Na spotkanie przybył także pan Dawid Łepko przedstawiciel firmy Meteolab, który poprowadził, prezentację dla wszystkich uczestników spotkania i odpowiadał na wszystkie pytania związane z montażem.