Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach strategii naszej LGD finansowanej z PROW 2014-2020. 

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele SOLGD Pani Prezes Krystyna Sikora oraz Członek Zarządu Pan Ryszard Biel. 

W ramach umowy zostaną dofinansowane poniższe operacje:

Lp.

Nazwa

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

1

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRASZEWICE

ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO – SZKOLENIE O JAKOŚCI POWIETRZA

10 000,00

2

STOWARZYSZENIE „CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II”

KOSMOS W ZASIĘGU RĘKI – SZKOLENIE, WARSZTATY Z ASTROFOTOGRAFII

10 000,00

3

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

REKONSTRUKCJA GRANICY ZABORÓW

W GRABOWIE NAD PROSNĄ

24 960,00

4

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BUKOWIANKI W BUKOWNICY

HISTORIA KRÓLEWSKIEJ WSI BUKOWNICA W SZACHACH

21 118,00

5

STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO MARSZAŁKI

ZAKUP STROJÓW GALOWYCH DLA MIEJSKO - GMINNEJ ORKIESTRY DON BOSCO MARSZAŁKI PROMOCJĄ REGIONU LSR

24 944,00