W dniu 16 czerwca 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” miało miejsce  podpisanie kolejnych umów z Grantobiorcami, co umożliwi realizację grantów na naszym terenie.

 

 


W ramach projektów powstaną: 

Lp.

Nazwa

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

1

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRASZEWICE

ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO – SZKOLENIE O JAKOŚCI POWIETRZA

10 000,00

2

STOWARZYSZENIE „CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II”

KOSMOS W ZASIĘGU RĘKI – SZKOLENIE, WARSZTATY Z ASTROFOTOGRAFII

10 000,00

3

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

REKONSTRUKCJA GRANICY ZABORÓW

W GRABOWIE NAD PROSNĄ

24 960,00

4

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BUKOWIANKI W BUKOWNICY

HISTORIA KRÓLEWSKIEJ WSI BUKOWNICA W SZACHACH

21 118,00

5

STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO MARSZAŁKI

ZAKUP STROJÓW GALOWYCH DLA MIEJSKO - GMINNEJ ORKIESTRY DON BOSCO MARSZAŁKI PROMOCJĄ REGIONU LSR

24 944,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy wszystkim Grantobiorcom powodzenia w realizacji projektów!