Zadania w ramach Projektu Grantowego nr 5 zostały już zrealizowane. Gratulujemy wszystkim realizatorom zadań oraz życzymy pomyślności w realizacji kolejnych pomysłów!.

W ramach PG - 5 nasi beneficjenci zrealizowani następujące wnioski:

Nazwa

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO MARSZAŁKI

ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ISTNIEJĄCEJ OD 70 - LAT ORKIESTRY DĘTEJ DON BOSCO CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

24 428,00

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BUKOWIANKI W BUKOWNICY

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI PN."BUKOWNICA DZIEJE KRÓLEWSKIEJ WSI"

20 000,00

STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II"

BUDOWA "MARSJAŃSKIEGO" HABITATU EDUKACYJNO - NAUKOWEGO CWINT W PARZYNOWIE MOBILNY MODUŁ OBSERWACJI I IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW KOSMICZNYCH

25 000,00

FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI "LEMAT"

STACJE SPOCZYNKU DLA SENIORÓW I NIE TYLKO

25 000,00

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOTŁOWA I OKOLIC "WSPÓLNE DOBRO"

OGÓLNODOSTĘPNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - ALTERNATYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH ORAZ AKTYWNEGO I ZDROWEGO WYPOCZYNKU DLA SENIORÓW

25 000,00

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY (Mikstat)

STWORZENIE INTERAKTYWNEJ ŚCIEŻKI HISTORYCZNEJ W MIKSTACIE

19 897,00

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOBROWNIKI

BUDOWA INNOWACYJNEGO LABIRYNTU WRAZ Z OBIEKTEM EDUKACYJNYM

23 120,00

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W SIEDLIKOWIE

STWORZENIE MIEJSCA EDUKACJI SPORTOWEJ NA BOISKU LZS SIEDLIKÓW

24 800,00

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZAJKOWIE

POZNAJCIE NASZĄ HISTORIĘ - BUDOWA ŚCIEŻKI HISTORYCZNO - PRZYRODNICZEJ W CZAJKOWIE

24 800,00

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MUCHACH

ROZBUDOWA PLACU REKREACYJNO - KULTURALNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUCHACH

25 000,00

STOWARZYSZENIE "SENIOR"

STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA SENIORÓW W MARSZAŁKACH

20 870,00

STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ CZYTANIA"

"WYPOCZNIJ Z KSIĄŻKĄ - ZORGANIZOWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - KULTURALNEJ PRZED BUDYNKIEM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW"

25 000,00

STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II"

BUDOWA STREFY GOLFA DRIVING RANGE W PARZYNOWIE

5 900,00