Funkcjonowanie biura LGD

Informujemy, że dla zachowania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej dodatkowy dyżur pełni Prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Sikora. Dyżur pełniony jest w pokoju nr 21 w godzinach od 7.00-15.00. od 20.03.2020 do 25.03.2020. Wszystkich interesantów prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Stowarzyszenia do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tel. 667 777 022, 667 777 024, [email protected] Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.