Funkcjonowanie biura LGD

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Zarządu Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wprowadza  tryb pracy zdalnej od dnia 14.04.2020 r. do dnia 24.04.2020 r. zgodnie z art.3 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

 

Jednocześnie informujemy, że dla zachowania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej dodatkowy dyżur pełni Prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Sikora. Dyżur pełniony jest w pokoju nr 21 w godzinach od 7.00-15.00. Dodatkowo będzie pełniony dyżur w biurze SOLGD podczas, którego będzie możliwość dostępności kadry merytorycznej dla mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność po wcześniejszym umówieniu się przez telefon.

Wszystkich interesantów prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Stowarzyszenia do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tel. 667 777 022, 667 777 024, [email protected] 

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.