Warsztat refleksyjny 2020

W dniu 14.02.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbył się warsztat refleksyjny. W warsztatach brali udział pracownicy biura oraz przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD, Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz członków stowarzyszenia, a także przedstawiciel LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2019 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych nr 5/3/2017 oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.