Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe LGD

W dniu 17.02.2020 roku przedstawicielki Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" brały udział w spotkaniu konsultacyjno - szkoleniowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw z wiązanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność m.in. zostały poruszone kwestie związane z przygotowaniem wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2, zasady ubiegania się o zwiększenie limitu środków na wdrażanie LSR, a także zagadnienia dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.