Szkolenie LGD w zakresie przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 18.12.2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawie odbyło się szkolenie Lokalnych Grup Działania na temat przeprowadzenia ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Podczas szkolenia omówiono między innymi istotę procesu ewaluacji, ewaluację ex-post LGD i LSR w kontekście oczekiwań MRiRW, a także przeprowadzono zajęcia praktyczne. Jednym z prowadzących szkolenie był dr Leszek Leśniak.