Szkolenie OLGD

W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się szkolenie dla organu decyzyjnego i pracowników biura OLGD.

Podczas szkolenia przedstawiono nowych członków Rady, zmiany wprowadzone przez wytyczne oraz nowe zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju.