Szkolenie z zakresu projektów grantowych

W dniu 13.09.2019 roku w sali nr 17 UMiG Ostrzeszów odbyło się szkolenie dla grantobiorców. Szkolenie dotyczyło naboru wniosków w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmocnienia kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych oraz promowania obszaru LSR. Podczas szkolenia omówiono zasady wnioskowania, formularz wniosku, załączniki oraz wskazano na najczęściej popełniane błędy.