Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27.09.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach strategii naszej LGD finansowanej z PROW 2014-2020. 

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele SOLGD Pani Prezes Krystyna Sikora oraz Członek Zarządu Pan Ryszard Biel. Jako przedstawiciel Miasta i Gminy Ostrzeszów obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Patryk Jędrowiak.

Koszty całkowite operacji, które zostaną zrealizowane w ramach projektu grantowego to 365 958,00 zł, przyznana kwota pomocy wynosi: 288 815,00 zł.

Już w przyszłym tygodniu nastąpi podpisanie umów z wszystkimi beneficjentami, którzy otrzymali pomoc. Projekty grantowe, które zostaną dofinansowane w ramach w/w umowy:

Lp.

Nazwa grantobiorcy

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

1

STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO MARSZAŁKI

ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ISTNIEJĄCEJ OD 70 - LAT ORKIESTRY DĘTEJ DON BOSCO CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

24 428,00

2

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BUKOWIANKI W BUKOWNICY

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI PN."BUKOWNICA DZIEJE KRÓLEWSKIEJ WSI"

20 000,00

3

STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II"

BUDOWA "MARSJAŃSKIEGO" HABITATU EDUKACYJNO - NAUKOWEGO CWINT W PARZYNOWIE MOBILNY MODUŁ OBSERWACJI I IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW KOSMICZNYCH

25 000,00

4

FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI "LEMAT"

STACJE SPOCZYNKU DLA SENIORÓW I NIE TYLKO

25 000,00

5

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOTŁOWA I OKOLIC "WSPÓLNE DOBRO"

OGÓLNODOSTĘPNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - ALTERNATYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH ORAZ AKTYWNEGO I ZDROWEGO WYPOCZYNKU DLA SENIORÓW

25 000,00

6

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY (Mikstat)

STWORZENIE INTERAKTYWNEJ ŚCIEŻKI HISTORYCZNEJ W MIKSTACIE

19 897,00

7

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOBROWNIKI

BUDOWA INNOWACYJNEGO LABIRYNTU WRAZ Z OBIEKTEM EDUKACYJNYM

23 120,00

8

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W SIEDLIKOWIE

STWORZENIE MIEJSCA EDUKACJI SPORTOWEJ NA BOISKU LZS SIEDLIKÓW

24 800,00

9

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZAJKOWIE

POZNAJCIE NASZĄ HISTORIĘ - BUDOWA ŚCIEŻKI HISTORYCZNO - PRZYRODNICZEJ W CZAJKOWIE

24 800,00

10

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MUCHACH

ROZBUDOWA PLACU REKREACYJNO - KULTURALNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUCHACH

25 000,00

11

STOWARZYSZENIE "SENIOR"

STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA SENIORÓW W MARSZAŁKACH

20 870,00

12

STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ CZYTANIA"

"WYPOCZNIJ Z KSIĄŻKĄ - ZORGANIZOWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - KULTURALNEJ PRZED BUDYNKIEM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW"

25 000,00

13

STOWARZYSZENIE "CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II"

BUDOWA STREFY GOLFA DRIVING RANGE W PARZYNOWIE

5 900,00