Warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny w OLGD przeprowadzony zostanie w dniu 31 stycznia 2019 r. w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów , ul. Zamkowa 31 w Ostrzeszowie  w godz. od 8:00 do 13:00.

 Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatu zostanie przeprowadzona między innymi: analiza wniosków z poprzedniego warsztatu, realizacja finansowa oraz rzeczowa, funkcjonowanie LGD oraz bura, skuteczność doradztw, sytuacja społeczno - gospodarcza obszaru, a także wskaźniki karty oceny oraz procedury.