Szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych.

Na szkoleniu zostaną omówione m. in.:

- zakres operacji,
- kryteria wyboru operacji,
- procedura,
- formularz wniosku.

Serdecznie zapraszamy!