Konkurs kulinarny SZTUBAK-ŻAK-MISTRZ

Konkurs polega na przyrządzeniu na scenie w grupie pokoleniowej (kucharz, uczeń szkoły średniej, uczeń klas wczesnoszkolnych) potrawy, nawiązującej do dziedzictwa kulinarnego regionu Wielkopolski, a w szczególności Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi oraz popularyzowanej w tym regionie gęsi, jednocześnie promując zawód kucharza.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich pasjonatów kulinariów z terenu subregionu kaliskiego.
Wyłonienie zwycięzców (zespołu) przez Kapitułę nastąpi 16 września 2018r.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie w dniu 16 września 2018 roku.

Liczba zespołów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 5 września 2018r. na adres: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27/20, 63-500 Ostrzeszów.

Termin zgłoszeń – do 5 wrzesień 2018 r.

Regulamin konkursu SZTUBAK-ŻAK-MISTRZ 

Karta zgłoszenia do konkursu SZTUBAK-ŻAK-MISTRZ