Konkurs fotograficzny „Polskie kadry”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Polskie kadry” organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych
oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs do 31 sierpnia 2018 r.

Regulamin konkursu