Program Grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu

W imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK mamy przyjemność poinformować, iż został rozpoczęty nabór do programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu. Program ma na celu krzewienie idei sportowej, rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair-play. Zachęca młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. 

W tej edycji przeznaczono na ten cel 300 tys. złotych. 


W konkursie mogą wziąć udział wszystkie organizacje non-profit, które współpracują z młodzieżą w wieku pomiędzy 10 a 26 rokiem życia. Pierwszeństwo będą miały projekty, których motywem przewodnim będzie sport.
Projekty można zgłaszać poprzez aplikację internetową dostępną na stronie https://granty.fundacja.bzwbk.pl   
w terminie od 30 czerwca do 31 lipca 2018 r.

Realizacja najlepszych projektów dofinansowana zostanie kwotą do 10.000 zł.

Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://fundacja.bzwbk.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-BMMS_final.pdf

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z uczestnictwem w konkursie prosimy kierować na adres                     
e-mail: 
[email protected]