Wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

W dniach 18-19 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania programu Leader. 
 
W programie wyjazdu znalazły się m.in. wizytacja projektu „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury poprzez rewitalizację terenu po nieistniejącym basenie odkrytym” (projekt zrealizowany przez Gminę Janowice Wielkie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”) oraz wizytacja projektu„Przebudowa Budynku – Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie” (projekt zrealizowany przez Gminę Podgórzyn w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”). W ramach wyjazdu zaplanowano także wizytę w Ekomuzeum serowarstwa w Łomnicy oraz wizytę w sklepie gospodarskim z własnymi produktami pn. Wiejskie Delicje przy Gospodarstwie Rolnym Janiny i Wiktora Zimmerów – Łomnica, których wyroby  posiadają certyfikat Karkonoskiej Marki Lokalnej.